Popis

Rýchly test na protilátky z krvi (prsta). Protilátky sa tvoria až 6. deň po prejavení príznakov u
stredných a ťažších priebehov infekcie. Testovací set na detekciu protilátok. Kvalitatívne
detekuje IgG a IgM protilátky špecifické pre COVID-19 vo vzorkách ľudskej krvi, séra alebo
plazmy.

SAFECARE BIO-TECH ONE STEP RAPID TEST COVID – 19 IGM / IGG – 1 K

Cena 3,10€ + DPH / balenie je uvedená za 1ks bez DPH.

RÝCHLY TEST IgG / IgM COVID-19 je
laterálna prietokový imunochromatografický test
pre kvalitatívnu detekciu anti-SARSCoV-2 IgG
a IgM zo vzoriek ľudskej plnej krvi, séra alebo
plazmy. Test je veľmi jednoduchý a rýchly.
Sadou odoberiete dve kvapky krvi, kvapnete
booster a do 10min máte výsledok. Slovenský
návod prílohou.
COVID-19 IgG / IgM Rapid Test je laterálna
prietokový test pre súčasnú detekciu a
diferenciáciu protilátok IgG a IgM ku koronavírusy COVID-19 v ľudskej plnej krvi, sére alebo
plazme. Je určený pre použitie odborníkmi ako skríningový test a ako pomoc pri diagnóze
vírusovej infekcie COVID-19. COVID-19 IgG / IgM rýchlotest detekuje súčasnú prítomnosť
protilátok IgG a IgM proti koronavírusy-COVID-19 počas 15 minút. Tento test je užívateľsky
jednoduchý, nevyžaduje komplikované laboratórne vybavenie a kladie minimálne požiadavky
na jeho úspešnej odbornej prevedení.
PRINCÍP TESTU
Rýchla testovacia sada COVID-19 IgG / IgM (plná krv / sérum / plazma) je kvalitatívne
membránový imunoanalýza na detekciu protilátok IgG / IgM vírusu COVID-19 v plnej krvi,
sére alebo plazme. Tento test sa skladá z dvoch zložiek: zložky IgG a zložky IgM. Testovacia
oblasť je opatrená anti-ľudskými IgM a IgG. Počas testovania vzorka reaguje s časticami
potiahnutými antigénom COVID-19 v testovacom prúžku. Zmes potom migruje nahor na
membránu chromatograficky kapilárnym pôsobením a reaguje s anti-ľudským IgM alebo IgG
na testovanej oblasti. V prípade, že vzorka obsahuje IgM alebo IgG protilátky COVID-19,
zobrazí sa farebný prúžok v testovacej oblasti. Ak teda vzorka obsahuje protilátky voči
COVID-19 IgM, objaví sa farebný prúžok v testovacej oblasti M. Ak vzorka obsahuje
protilátky COVID-19 IgG, objaví sa farebný prúžok v testovacej oblasti G. V prípade, že
vzorka neobsahuje protilátky COVID-19, žiadny farebný prúžok sa v oboch testovacích
oblastiach neobjaví, čo ukazuje na negatívny výsledok. V oblasti kontrolnej línie sa vždy
objavia farebný prúžok, ktorý funguje ako procedurálna kontrola správneho objemu testovanej
vzorky a nasiaknutiu membrány.

MEDIK BO s.r.o., IČO:47484926, DIČ: 2023905235, IČ DPH: SK2023905235,
info@medikbo.eu, www: medikbo.eu
OBSAH BALENIA
Balenie obsahuje 1 ks jednotlivo sterilne zabaleného rapidtestu s prúžkami s farebnými
konjugátov a reaktívnymi činidlami vopred rozptýlenými na zodpovedajúcej oblasti. Každý test
obsahuje jednorazovú pipetu pre pridanie vzorky. Balenie ďalej obsahuje fosforečnanom
pufrovaný soľný roztok a konzervačnú látku a príbalový leták obsahujúci návod na použitie v
ČEŠTINE.
POSKYTNUTÝ MATERIÁL
• 1 ks rapidtestu
• 1 ks pufer
• 1 ks jednorazová pipeta
• príbalový leták
KONTROLA KVALITY
Rýchlotest COVID-19 IgG / IgM bol hodnotený popredným komerčným testom využívajúcim
klinické vzorky. Výsledky ukazujú, že presnosť je 90,19%.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Test je určený pre profesionálne použitie. Nie je určený verejnosti na samovyšetrovanie.
Vykonaním objednávky potvrdzujete, že produkt určený výrobcom pre profesionálne použitie,
sa má použiť výhradne zdravotníckym pracovníkom podľa návodu na použitie.
VÝROBCA : Safecare Biotech (Hangzhou) Co.,Ltd., China
NEPOUŽÍVAJÚ K ZISTENIE INFEKCIÍ na jej začiatku.
U TOHTO PRODUKTU NIE JE MOŽNOSŤ VRÁTENIA – odstup od ZMLUVY – z
hygienických dôvodov.