Priamy vklad na účet

Po odoslaní objednávky pošlite Vašu platbu priamo na náš bankový účet: IBAN: SK85 0900 0000 0051 4618 5645. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky. Objednávka bude odoslaná až po prijatí platby na náš účet.

Platba prebieha vždy v mene EUR, ak je Váš účet v inej mene, Vaša banka si môže účtovať poplatok za platbu v cudzej mene.

Faktúra Vám bude odoslaná emailom po vybavení objednávky.